Een (werk)plek waar je jezelf kunt zijn.

Werkplek050 heeft als visie dat zelfontplooing eenvoudiger én leuker is in een omgeving waar je jezelf kunt zijn en geinspireerd wordt door elkaar. Onze missie is daaruitvolgend om zoveel mogelijk ingrediënten te bieden om zo’n omgeving te bewerkstelligen.

Concreet betekent dat Werkplek050 werkplekken aanbied waarbij het individu als de groep centraal staan. Dit heeft geresulteerd in een informele, laagdrempelige cultuur waarbij iedereen die zich aangetrokken voelt welkom is. Deze mix van vele verschillende soorten mensen en bedrijven maakt Werkplek050 een geweldige plek om iedere dag weer met plezier te bezoeken!